MingLun
Wu
吳名倫 醫師

耐斯診所整外主治

吳名倫 醫師

專業認證

 • 整型外科專科醫師(醫字號410號)
 • 自體脂肪隆乳
 • 口內取脂
 • 韓式隆鼻認證
 • 顏面手術認證
 • 水刀抽脂
 • 音波拉提認證
 • 各式微整型注射認證
 • 削骨3D客製化顴骨內折手術

學經歷

 • 台大整型外科醫師
 • 中華民國外科醫學會
 • 中華民國美容外科
 • 亞東醫院美容中心主治醫師
 • 亞東醫學中心整形外科醫師